Parafia Rzymskokatolicka Narodzenia NMP w Głubczycach Parafia Rzymskokatolicka Narodzenia NMP w Głubczycach Parafia Rzymskokatolicka Narodzenia NMP w Głubczycach Parafia Rzymskokatolicka Narodzenia NMP w Głubczycach

logo unia

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa RP

„Przekraczamy granice”

Informacja o projekcie

„Transgranicznymi śladami neo-gotyku”

Numer projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0000808

 

Parafia Rzymskokatolicka Narodzenia NMP w Głubczycach rozpoczęla realizację polsko- czeskiego projektu we współpracy z czeskim partnerem Římskokatolická Farnost Bílovec.

Projekt „Zabytki bez granic na Szlaku Kopernikowskim” to transgraniczna inicjatywa dofinansowana w ramach programu   INTERREG V-  A, Oś priorytetowa 2 “Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia”  w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Silesia Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry.

Realizowany będzie w okresie 07.2017-07.2018
Jest to typ projektu A czyli po stronie polskiej i czeskiej partnerzy będą realizować działania projektowe.

Bilovec i Głubczyce –miasta z bogatą ofertą kulturową w postaci cennych zabytków, w tym reprezentujących najokazalszy styl w architekturze jakim jest gotyk. Projekt ma pokazać jak popularny jest gotyk i nawiązujący do niego  neogotyk w różnych formach sztuki sakralnej na pograniczu. Powstanie sakralny produkt turystyczny „Transgranicznymi śladami neo- gotyku”. Obejmować on będzie: Głubczyce z ofertą gotyckiego kościoła i neogotyckiego  wnętrza, Bilovec z ofertą  gotyckiego kościoła z wieżę widokową, organami i wydarzeniami muzycznymi. Powstały produkt zachęcać będzie nie tylko do zwiedzenia kościołów ale i poznania architektury oraz detalu gotyku i neogotyku na przykładzie zabytków sakralnych.

Projekt będzie miał charakter  turystyczno-poznawczy i edukacyjny. Produkt „Transgranicznym śladami neo- gotyku” wykorzystuje  i scala wspólny potencjał partnerów w zakresie turystyki sakralnej.

Realizacja projektu ma na celu: 

 1. uatrakcyjnienie oferty  turystycznej i  stworzenie dogodnych warunków dla zwiększenia  ruchu turystycznego w  zabytkach sakralnych o po obu stronach granicy (produkt „Transgranicznym śladami neo- gotyku”)
 2. zachowanie dziedzictwa kulturowego i wykorzystanie obiektów kulturowego dziedzictwa po obu stronach czesko-polskiej granicy do  uatrakcyjnienia oferty  turystycznej   (prace konserwatorskie i naprawcze)
 3. zwiększenie zainteresowania polsko- czeskim  dziedzictwem kulturowym (wspólne działania promocyjne)

Projekt współpracy polsko- czeskiej zakłada działania  inwestycyjne  oraz  promujące posiadane przez partnerów zasoby. Działania obejmować będą:

 1. Prace w zabytkowych  kościołach: Bilovec i Głubczyce – konserwacja neogotyckiego ołtarza bocznego w kościele w Głubczycach oraz naprawa i konserwacja organów w gotyckim  kościele w Bilovcu.
 2. „Transgranicznymi śladami neo- gotyku” –  stworzenie produktu obrazującego gotyk oraz neogotyk jako styl architektury w różnych formach sztuki i architektury sakralnej. Produkt i komplementarność oferty zaprezentowana zostanie w materiałach promocyjnych. Wykonany zostanie przez partnera polskiego film promocyjno-edukacyjny (do 10 min.) w wersji językowej polskiej i czeskiej z lektorem, podkładem muzycznym (organowym) promujący produkt. Partner czeski przygotuje folder  (1000 szt.)  o projekcie z uwzględnieniem oferty produktu oraz wartości edukacyjnej (architektura i detal gotyku oraz neogotyku na przykładzie zabytków sakralnych) Każdy z partnerów wykona tablicę pamiątkową z informacją o projekcie i  produkcie.
 3. Polsko- czeskie,  integracyjne podsumowanie projektu – w Muzeum w Głubczycach. W podsumowaniu udział wezmą przedstawiciele partnerów projektu, zaproszeni przez nich goście  oraz mieszkańcy parafii Głubczyce i sąsiadujących miejscowości z gminy Głubczyce, mieszkańcy Bilovca i okolic). 

Efektem projektu będzie:

 1. stworzenie produktu turystycznego zwiększającego pakiet atrakcji Euroregionu dla mieszkańców i turystów
 2. zachowanie cennego dziedzictwa kulturowego i uatrakcyjnienie oferty kulturowej
 3. lepsze wykorzystanie infrastruktury zabytków przez turystów i mieszkańców  po obu stronach granicy
 4. zachęcenie  i zwiększenie motywacji turystów i mieszkańców do odwiedzenia obiektów sakralnych na pograniczu
 5. zwiększenie stanu wiedzy o wspólnych zasobach i ofercie  turystycznej regionu sąsiedniego

Grupę docelową projektu stanowią:

 1. turyści odwiedzający powiat głubczycki i Nowy Jiczyn oraz  gminę Głubczyce i Bilovec o profilu kulturowo- aktywny
 2. mieszkańcy  pogranicza   (w tym zorganizowane grupy)
 3. branża turystyczna: punkty informacji turystycznej, biura podróży, ośrodki wypoczynkowe, dla której powstanie kulturowego produktu turystycznego uatrakcyjni pobyt odwiedzających je gości  lub ich ofertę.

 zdjecie baner

Ołtarz kościoła w Głubczycach objęty projektem

 

 

 

logo unia

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa RP

„Przekraczamy granice”

 

Zakończenie prac konserwatorskich ołtarza bocznego

Chrystusa z Gorejącym Sercem w kościele w Głubczycach

w ramach projektu „Transgranicznymi śladami neo- gotyku”

 

Euroregion Silesia to polsko-czeska kraina obfitująca w obiekty zabytkowe, które stanowią wspólne dziedzictwo kultury pogranicza. Okazały kościół Narodzenia NMP to główny zabytek Głubczyc. Już przy głównym wejściu do świątyni, możemy się przekonać ze mamy do czynienia z architekturą gotyku, podziwiając wczesnogotycki portal. Wewnętrzny wygląd świątyni zaskakuje wszechobecnymi nawiązaniami do neogotyku. Dawny blask i formę odzyskały rzeźby i dekoracje ołtarza przedstawiającego Chrystusa z Gorejącym Sercem z figurami dwóch świętych w habitach. Oryginalności całemu przedstawieniu dodają nawiązujące do gotyku detale architektoniczne- pinakle, żabki, kwiatony i ornamenty. Ołtarz został odrestaurowany dzięki współpracy Głubczyckiej Parafii z parafią z czeskiego Bilovca w ramach funduszu Mikroprojektów Euroregionu Silesia 2014-2020 ze środków programu INTERREG V-A. W ramach projektu „Transgranicznymi śladami neo- gotyku” w kościele w Głubczycach w czerwcu 2018r. zakończono prace konserwatorskie ołtarza Chrystusa z Gorejącym Sercem. Przeprowadzone prace pozwoliły na wyeksponowanie ciekawego przykładu sztuki neogotyku.

          

         Ołtarz przed konserwacją                                                                           Ołtarz po konserwacji

 oltarz przed konserwacja 2                                                                     oltaz po konserwacj Gubczyce

 

 

BILOVEC

Po stronie czeskiej, w ramach projektu „Transgranicznymi śladami neo- gotyku, Rzymskokatolicka Parafia w Bilovcu–partner czeski projektu -przeprowadziła prace konserwatorskie organów kościoła. W kościele możemy podziwiać warsztat organmistrzowski braci Reiger. Odrestaurowane dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojketów Euroregionu Silesia w Bilovcu organy są nie tylko instrumentem muzycznym, ale i nieodłącznym elementem sakralnego dziedzictwa kulturowego. Organowe dźwięki dodają majestatu sakralnemu wnętrzu a organizowane w Bilovcu, jak i w Głubczycach koncerty przyciągają miłośników muzyki organowej.

oegany

 

logo unia

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa RP

„Przekraczamy granice”

 

Produkt „Transgranicznymi śladami neo- gotyku”

W czasie wędrówki po Euroregionie Silesia odnajdziemy architekturę od gotyku aż po neogotyk. Dzięki powstałemu w ramach projektu produktowi turystyki sakralnej możemy się przekonać, jak urokliwe i ciekawe zabytki możemy znaleźć zupełnie niedaleko, dzięki polsko- czeskiej współpracy.

Głubczyce i Bilovec połączyła wspólna transgraniczna inicjatywa. Partnerzy projektu postanowili zadbać o wspólne dziedzictwo kulturowe i przyciągnąć większą liczbę odwiedzających zabytki reprezentujące najokazalszy w architekturze -styl gotycki i nawiązujący do niego neogotyk. Zamierzeniem partnerstwa było wsparcie przemysłu turystycznego poprzez dostarczenie nowego produktu turystycznego              "Transgranicznymi śladami neo-gotyku”, który zwiększy atrakcyjność regionu dla odwiedzających pogranicze. Jego oferta obejmuje gotyckie kościoły, architekturę neogotyku oraz warsztat organomistrzowski braci Rieger.

Podążając transgranicznymi śladami neo-gotyku zapraszamy do Głubczyc i Biloveca. To oferta dla miłośników dziedzictwa kulturowego, łączących aktywny wypoczynek ze zwiedzaniem atrakcji kulturowych, miłośników sztuki sakralnej i zabytków reprezentujących różne style architektoniczne, poszukujących najstarszych śladów historii i sztuki, zainteresowanych sztuką i architekturą gotyku i neogotyku oraz miłośników muzyki organowej, uczestniczących w wydarzeniach kulturalnych w obiektach sakralnych typu koncerty organowe i występy chórów.

W ramach projektu zrealizowano działania promujące powstały produkt. W kościele w Głubczycach umieszczono polsko-czeską tablicę pamiątkową z informacją o projekcie, jego zakresie i powstałym produkcie. Na tablicy umieszczono również QR Cod za pomocą, którego można zapoznać się z treścią wydanego foldera. Wykonano również film promocyjno- edukacyjny.

FOLDER WERSJA POLSKA –POBIERZ TUTAJ

FOLDER WERSJA CZESKA –POBIERZ TUTAJ

FILM WERSJA POLSKA –POBIERZ TUTAJ

FILM WERSJA CZESKA –POBIERZ TUTAJ

Podczas wędrówki pograniczem polsko- czeskim polecamy inne atrakcje turystyczne Głubczyc i Bilovca.

Na głubczyckim rynku okazale prezentuje się kamienna, barokowa kolumna maryjna, Ratusz Miejski odbudowany w stylu renesansowym z wieżą widokową i Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej. Warto odwiedzić barokowy kościół pw. Św. Idziego i Św. Bernarda oraz klasztor franciszkanów. Po wędrówce szlakiem zabytków, polecanym miejscem wypoczynku jest Park Miejski z pozostałością murów miejskich.

Po stronie czeskiej, na malowniczym rynku Bilovca uwagę zwraca renesansowy ratusz z 1593r. Ciekawostką jest duża szachownica, gdzie pasjonaci gry w szachy mogą spróbować swoich sił. Miłośnikom historii polecamy wizytę w muzeum miejskim. Ciekawi dalszej przygody mogą odwiedzić owiany legendą symbol miasta- pałac w Bilovcu oraz podziwiać widoki z udostępnionej do zwiedzania wieży kościoła w Bilovcu.

Zapraszamy w nasze okolice i zachęcamy do weekendowej, turystycznej wędrówki śladami gotyku, neogotyku i organowych dźwięków. Jakie tajemnice kryją gotyckie kościoły i co jeszcze ciekawego można odnaleźć w tym zakątku Euroregionu Silesia - okryjcie sami.

 

logo unia

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa RP

„Przekraczamy granice”

 

Podsumowanie projektu w Głubczycach

w Powiatowym Muzeum Ziemi Głubczyckiej

W dniu 22.06.2018r. w siedzibie Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej w Głubczycach odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Transgranicznymi śladami neo-gotyku”. W podsumowaniu uczestniczyli przedstawiciele partnerów projektu, koordynatorzy oraz zaproszeni goście tj. mieszkańcy parafii Głubczyce i Bilovec oraz okolic. Przybyli goście zapoznani zostali z działaniami zrealizowanymi w ramach projektu. Przedstawiono prezentację multimedialną dot. projektu, jego realizacji oraz powstałego produktu. Prezentację prowadził koordynator partnera polskiego przy współudziale koordynatora czeskiego, który pełnił rolę czeskiego tłumacza. Swoją premierę miał również przygotowany w ramach projektu przez Parafię w Głubczycach film promocyjno-edukacyjny, który wyświetlono w 2 wersjach językowych. Nie zabrakło wystąpień przedstawicieli partnerów projektu- proboszczów parafii Głubczyce i Bilovec.

 posumowanie

 

Na zakończenie, zaproszono wszystkich na wspólny poczęstunek. Goście z czeskiego Bilovca mieli też okazję do zapoznania się z ofertą muzeum. W ramach podsumowania zorganizowano również mini-wystawę fotograficzną z realizacji projektu, którą uczestnicy mogli zwiedzać podczas podsumowania projektu.

wystawa

 

Obowiązkowym punktem programu podsumowania było zwiedzanie kościoła w Głubczycach. Goście z Bilovca mieli okazję podziwiać odrestaurowany w ramach projektu ołtarz Chrystusa z Gorejącym Sercem. Przebieg podsumowania został udokumentowany w postaci relacji medialnej, która została wyemitowana w TELEWIZJI GŁUBCZYCE.  

Warto wspomnieć, że w dniu 09.06.2018r. grupa przedstawicieli ze strony Głubczyckiej Parafii uczestniczyła w koncercie organowym w Bilovcu.

Prezentacja -realizacja projektu -pobierz tutaj

Relacja medialna z podsumowania projektu -pobierz tutaj

 

Transgranicznymi śladami neo- gotyku”

INTERREG V-A Republika Czeska- Polska

 Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia

Numer projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0000808

Partner Wiodący: Parafia Rzymskokatolicka Narodzenia N.M.P w Głubczycach

Partner Projektu: Římskokatolická Farnost Bílovec

 

 

 ER Silesia

Parafia Rzymskokatolicka Narodzenia NMP w Głubczycach